Warsztat "Trauma Złożona w podejściu EMDR"

Polskie Towarzystwo Terapii EMDR 

 wraz z Fundacją VITAMELIUS

zaprasza na warsztat:

    "Trauma Złożona w podejściu EMDR"

 

 

OPIS WARSZTATU

Trauma złożona to jeden z najtrudniejszych przypadków, z jakim spotykamy się w naszej pracy. Wiąże się on najczęściej z długą i trudną historią wielu, różnych traumatycznych doświadczeń, a tym samym z wieloma problemami, z jakimi borykają się nasi pacjenci w swojej teraźniejszości.

Warszat, prowadzony przez Dolores Mosquera pozwoli w większym stopniu zrozumieć zarówno "teoretyczne" podłoże problemów naszych pacjentów, jak i sposoby ich konceptualizowania. Dzięki video-zapisom sesji pozwoli również zobaczyć, jak w praktyce sobie z nimi radzić.

PROWADZĄCA - Dolores Mosquera
Dolores Mosquera jest psychologiem i psychoterapeutą, dyrektorem Instytutu Badań nad Traumą i Zaburzeniami Osobowości (INTRA-TP). Autorka wielu książek i artykułów na temat zaburzeń osobowości, complex  traumy i dysocjacji  

 

Miejsce i termin:            08-09.09.2018

                                                  Warszawa
                                                         

Koszt :

- Członkowie PTT EMDR - 676,50 Pln (550,00 + VAT)
- Pozostali                          -  861,00 Pln (700,00 + VAT) 

                                  

Warunki uczestnictwa :

 

1. Posiadanie certyfikatu ukończenia przynajmniej pierwszej części szkolenia podstawowego - szkolenie EMDR Level 1

2. Wypełnienie i odesłanie drogą mailową na adres vitamelius@gmail.com Karty Uczestnictwa link do karty

3. Opłacenie kwoty stanowiącej koszt szkolenia

UWAGA - Ograniczona ilość miejsc

DO POBRANIA