Podstawowe Szkolenie - EMDR Level 2

Fundacja VITAMELIUS
Polskie Towarzystwo Terapii EMDR
we współpracy z Europejskim Towarzystwem EMDR

mają zaszczyt zaprosić na
 
DRUGĄ CZĘŚĆ PODSTAWOWEGO SZKOLENIA
 
W ZAKRESIE TERAPII EMDR
 
      Warszawa   30.11 - 02.12. 2018
  

Opis metody: Terapia EMDR to metoda dająca narzędzia, które pozwalają pomóc osobom z problemami o podłożu lękowym. Zalecana w przypadku trudności, które zapoczątkowało wydarzenie traumatyczne typu przemoc, wykorzystanie seksualne, wypadki, katastrofy naturalne.
 
EMDR integruje elementy standartowych technik terapeutycznych z bodźcem zewnętrznym w postaci stymulacji bilateralnej, która stymuluje mózg na poziomie neurofizjologicznym do bardziej adaptacyjnego przetwarzania informacji.
 
EMDR jest jedną z dwóch metod oficjalnie rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) do leczenia zaburzeń posttraumatycznych (PTSD) dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zarówno w procesie indywidualnym jak i grupowym.
 
Zakres szkolenia:  druga części szkolenia podstawowego, z zakresu teorii i praktyki stosowania EMDR z uwzględnieniem bardziej złożonych problemów typu : chroniczne PTSD, trauma złożona, dysocjacje, EMDR a dzieci etc.

Szkolenie jest rekomendowane przez EMDR EUROPE. Szkolenia kończy się uzyskaniem certyfikatu EMDR-Basic Training i upoważnia do prowadzenia terapii metodą EMDR.

Tłumaczenie jest na bieżąco tłumaczone na język polski. Materiały szkoleniowe - w języku polskim.

 

Prowadząca dr Anna Rita Verardo - konsultant i trener EMDR, rekomendowany przez EMDR EUROPE. Dr Verardo jest również członkiem komitetu do spraw dzieci i młodzieży EMDR Europe.

Doktor Anna Rita Verardo  od wielu lat pracuje, jako terapeuta i trener EMDR. Jako trener brała udział w wielu programach pomocy humanitarnej, szkoląc terapeutów między innymi na Kubie i Wietnamie oraz udzielając pomocy ofiarom katastrof naturalnych. Jest autorką wielu artykułów i badań dotyczących stosowania i skuteczności metody EMDR.

 
 
Uczestnicy: zapraszamy psychologów, psychiatrów oraz terapeutów na co dzień zajmujących się pomocą osobom po traumach lub osoby posiadające doświadczenie kliniczne, którzy ukończyli pierwszą część podstawowego szkolenia EMDR.
 
Termin szkolenia:  Warszawa,     30.11-02.12.2018
 
 Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne Kopernika
                                                      Warszawa
                                  ul. Kopernika 30

 

 

Koszt szkolenia:    1 750,00zł + VAT ( 2 152,50zł brutto) 
 
Warunki uczestnictwa :
 
1.  Posiadanie certyfikatu ukończenia pierwszej części szkolenia podstawowego - szkolenie EMDR Level 1
 
2. Wypełnienie i odesłanie drogą mailową na adres vitamelius@gmail.com Karty Zgłoszenia   link do karty

 

3. Opłacenie kwoty stanowiącej koszt szkolenia
 

W związku z niewielką ilością miejsc w grupie o akceptacji zgłoszeń decydowała będzie kolejność ich nadsyłania. Po przesłaniu Karty Uczestnictwa dostaniecie Państwo potwierdzenie, co będzie stanowiło podstawę do dokonania przelewu.

DO POBRANIA