WHO Guidelines

galleryWHO - Światowa Organizacja Zdrowia - stanowi wyznacznik dla wielu krajowych organizacji zajmujących się ochroną zdrowia na całym świecie. W rekomendacjach WHO, opublikowanych w 2013 roku, znalazła się również opinia na temat terapii EMDR

 więcej