Statut, członkostwo

Statut Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR         pobierz plik

KRS Zaświadczenie o dokonaniu wpisu               pobierz plik

 

Zarząd  PTT EMDR           

Marzena Olędzka - Prezes Zarządu

Karolina Kulikowska - Vice-Prezes Zarządu

Zoja Masiuk - Skarbnik Stowarzyszenia

Magdalena Wójcik - Sekretarz Zarządu

Karolina Rabenda - Członek Zarządu

Monika Szpringer - Członek Zarządu

Andrzej Gryglewicz - Członek Zarządu

 

Sekretarz PTT EMDR

Agnieszka Laskowska

 

Członkostwo

Aby zostać członkiem PTT EMDR należy spełnić trzy podstawowe kryteria - posiadać certyfikat ukończenia przynajmniej pierwszej części podstawowego, akredytowanego przez EMDR EUROPE, szkolenia EMDR

 więcej