Semianrium "EMDR w pracy z dziećmi"

               Polskie Towarzystwo Terapii EMDR
                  wraz z Fundacją VITAMELIUS


                      zaprasza na seminarium:

     "Terapia EMDR w pracy z dziećmi"

 
OPIS SEMINARIUM - Uczestnicy seminarium będą mieli okazję poznać różnego rodzaju formy i sposoby stosowania procedur opartych na protokole EMDR w pracy z dziećmi.

Praca z dziećmi od zawsze wymagała szczególnego podejścia i stosowania metod czy narzędzi, które czasem w istotnym stopniu różnią się od tych, których używamy w pracy z dorosłymi. Dziecko, jako pacjent wymaga od terapeuty nie tylko szczególnej troski i uważności, ale czasem również dużej kreatywności.

Seminarium pozwoli dowiedzieć się jak w takich sytuacjach stosować standardowy protokół EMDR, kiedy i jakich narzędzi używać, żeby nasze starania w pracy z dziećmi osiągnęły oczekiwany efekt.

 

PROWADZĄCA - dr ANNA RITA VERARDO

Dr ANNA RITA VERARDO  jest psychologiem i psychoterapeutą, akredytowanym przez EMDR Europe Trenerem. Dr Verardo od wielu lat specjalizuje się w pracy z dziećmi, jest współautorką książki "Ciebie już nie ma, a mnie jest smutno i źle", przewodniczy również Komitetowi do spraw dzieci przy włoskim Towarzystwie EMDR.

Miejsce i termin             Warszawa 23 listopad 2015

Koszt                              450,00 zł  [365,85 + 23% VAT]
Członkowie PTT EMDR   185,00 zł   [150,41 + 23%VAT]


Warunki uczestnictwa :

1. Posiadanie certyfikatu ukończenia drugiej części szkolenia podstawowego - szkolenie EMDR Level 2

2. Wypełnienie i odesłanie drogą mailową na adres vitamelius@gmail.com Karty Uczestnictwa link do karty

3. Opłacenie kwoty stanowiącej koszt szkolenia

 

UWAGA - Ograniczona ilość miejsc

GALERIA

gallery