Polskie Towarzystwo Terapii EMDR 

 wraz z Fundacją VITAMELIUS

zaprasza na seminarium:

    "EMDR w sytuacji kryzysu              i zagrożenia"


 

OPIS SEMINARIUM - Warsztat ten pozwoli nam poznać podstawowe zasady postępowania w traumatycznej sytuacji kryzysowej typu wypadek, katastrofa, samobójstwo bądź próba samobójcza etc.
Postara się też odpowidzieć na pytanie - co jeśli w takim wydarzeniu uczestniczyła grupa osób ? czy pracować z każdym indywidualnie, czy może z całą grupą naraz ? a jeśli z całą grupą, to jak ?
Co robić w sytuacji, kiedy zdarzenie miało miejsce np. miesiąc temu, kiedy wspomnienie mamy do czynienia ze „świeżą” trauma. Czy pracujemy tak samo, jak z traumami sprzed lat czy może trochę inaczej? Dowiemy się jak stosować protokoły wczesnej interwencji czy „świeżych” zdarzeń.

Giada Maslovaric, jest osobą, która na co dzień pracuje i wykorzystuje EMDR w sytuacjach kryzysowych. Wiedza, którą przekazuje w większości pochodzi z codziennej praktyki, która została poparta badaniami i naukową teorią a warsztaty, a seminaria i warsztaty w tym obszarze prowadzi w całej Europie.

 

PROWADZĄCA - Giada Maslovaric


 

Miejsce i termin               ADN Centrum Konferencyjne
                                                              Budynek Atrium Tower
                                                              Al. Jana Pawła II 25

Koszt                                      700,00 zł + VAT

Dla członków PTT EMDR      600,00 zł + VAT

English version

 

Warunki uczestnictwa :

 

1. Posiadanie certyfikatu ukończenia przynajmniej pierwszej części szkolenia podstawowego - szkolenie EMDR Level 2

2. Wypełnienie i odesłanie drogą mailową na adres vitamelius@gmail.com Karty Uczestnictwa link do karty

3. Opłacenie kwoty stanowiącej koszt szkolenia

 

UWAGA - Ograniczona ilość miejsc

GALERIA

gallery