Konferencja „Pomóżmy lepiej żyć”


Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

Chcielibyśmy poinformować Wszystkich, że w Kielcach, podczas VIII edycji Konferencji „Pomóżmy lepiej żyć”, w dniu 3 kwietnia 2014 roku, Polskie Towarzystwo Terapii EMDR pierwszy raz w Polsce zaprezentowało Metodę EMDR podczas trwania konferencji naukowej. Konferencja odbyła się w ramach Targów Rehabilitacji REHMED-PLUS.

W konferencji uczestniczyło 340 osób. Wydarzenie zostało zorganizowane przy wsparciu Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Targów Kielce oraz Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Polskie Towarzystwo Terapii EMDR otwierało Konferencję sesją „Metoda EMDR w postępowaniu leczniczym”. Sesję Poprowadzili: dr Andrzej Gryglewicz (Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa) i dr Wojciech Kiebzak - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Fizjoterapii, Adiunkt Wydziału Nauk o Zdrowiu UJK). Podczas sesji zostały wygłoszone następujące referaty:

 

Podstawowe założenia Terapii EMDR i możliwości zastosowania w rehabilitacji.

Andrzej Gryglewicz – Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa

Fizjologiczne uzasadnienie skuteczności EMDR.

Anna Wiśniewska-Małek – Prezes Fundacji Wspierania Profilaktyki i Edukacji Zdrowia

Zastosowanie Metody EMDR w chorobach przewlekłych.

Paweł Grzybek – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach – Klinika Radioterapii

Zastosowanie EMDR u osób starszych.

Anna Trznadel – Terapeuta EMDR

EMDR, jako skuteczny sposób pracy z rodziną dotkniętą traumą.

Flavio Anusz – Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR 

 

Po zakończonej sesji wiele osób w kuluarach podchodziło z różnymi pytaniami do naszych prelegentów. Dr Wojciech Kiebzak (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji) powiedział, że nasza sesja „była bardzo interesująca, udana i niezwykle inspirująca”. W tym miejscu bardzo chcieliśmy podziękować Panu dr Wojciechowi Kiebzakowi za pomoc w zorganizowaniu tego szczególnego dla Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR wydarzenia.

Paweł Grzybek

 

GALERIA

gallerygallerygallerygallery