KAMPANIA INFORMACYJNA „OTWARTE MIASTA I WSIE – MAPOWANIE I WSPÓŁPRACA DLA UKRAINY”

KAMPANIA INFORMACYJNA „OTWARTE MIASTA I WSIE – MAPOWANIE I WSPÓŁPRACA DLA UKRAINY” / 20 kwietnia 2023 r.


Ruszyła kampania informacyjna „Otwarte miasta i wsie – mapowanie i współpraca dla Ukrainy” współorganizowana przez Fundację CultureLab i Urząd Miasta Kielce pod patronatem Unii Metropolii Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP oraz Związku Ukraińców w Polsce.


Spotkanie inauguracyjne kampanii miało miejsce w Centrum Kongresowym Targi Kielce. Uczestniczyła w nim Prezes PTT EMDR Monika Szpringer.


Kampania współorganizowana jest przez Fundację CultureLab i Urząd Miasta Kielce pod patronatem Unii Metropolii Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP oraz Związku Ukraińców w Polsce. Z Fundacją CultureLab nasze Stowarzyszenie współpracuje od kilku miesięcy.


W ramach spotkania nasza Prezes miała okazję uczestniczyć w wykładach wygłoszonych przez przedstawiciela UNICEF oraz innych znamienitych gości na temat pomocy humanitarnej na rzecz obywateli Ukrainy. Wśród gości honorowych znalazł się Wasyl Zwarycz – ambasador Ukrainy w Polsce oraz przedstawiciel Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM). Jednym z ciekawszych punktów programu było szkolenie Fundacji CultureLab dotyczące narzędzia społecznej odpowiedzialności administracji publicznej Mapuj Pomoc oraz warsztaty na temat dezinformacji i sposobów jej przeciwdziałania.


Liczymy na dalszą owocną współpracę z Fundacją CultureLab. Moniko! Dziękujemy, że reprezentowałaś PTT EMDR!