KONFERENCJA EMDR EUROPA 2022

Drodzy,

 

Jak co roku zapraszamy do udziału w Europejskiej konferencji EMDR – w tym roku 10-12 czerwca w Walencji. Dla tych, którzy będą woleli uczestniczyć w konferencji bez wyjeżdżania z domu, będzie możliwość wzięcia udziału w wykładach online. Jeśli zarejestrujecie się na konferencję, do maja macie czas aby zdecydować w jakiej formie chcecie uczestniczyć. Jak co roku, uczestnictwo w konferencji umożliwi nie tylko udział w bardzo ciekawych warsztatach i zapoznanie się z najnowszymi badaniami w obszarze EMDR – tym razem bardzo duży nacisk położony będzie na rezyliencję, ale także spotkanie z terapeutami pracującymi w różnych miejscach w Polsce i na całym świecie. Jako Stowarzyszenie, chcemy wszytkom ułatwić decyzję o wzięciu udziału w konferencji, i w związku z tym przypominamy, że uczestnictwo w konferencji wiąże się z:

 

 • otrzymaniem aż 13 punktów (z 20) potrzebnych do uzyskania rekomendacji za rok 2022;
 • dla uczestników konferencji zostanie zorganizowane w 2022 roku darmowe seminarium „Protokół świeżych traum”;
 • z dodatkowym bonusem, w postaci uznania tego udziału jako równoważnego 3 godzinom superwizji.

 

Ponadto, być może dodatkową zachętą będzie fakt, że planujemy tłumaczenie głównej ścieżki wykładów na język polski. Przypominamy też, że w procesie rejestracji wciąż jesteśmy traktowani jako kraj „low income”, co przekłada się na znacznie niższy koszt konferencji niż standardowo.

Przez kilka tygodni po konferencji, dla wszystkich uczestników będą dostępne w wersji online nagrania z warsztatów.

 

Jeszcze raz zachęcamy do rejestrowania się na 30 Europejskiej Konferencji EMDR – będą z tego same korzyści – naukowe, warsztatowe i towarzyskie

 

Ważne terminy:

 • Konferencja EMDR 2022 w Walencji – 10-12 czerwca
 • Wczesna rejestracja: do 6 czerwca – opłata 150 euro
 • Późna rejestracja: od 6 czerwca do dnia rozpoczęcia konferencji; opłata 180 euro

 

 

Poniżej przedstawiamy program głównej ścieżki konferencji EMDR Europe 2022, która będzie tłumaczona na język polski. Cały, znacznie obszerniejszy, program konferencji w języku angielskim jest dostępny na: https://emdr2022.com/programme/

 

Piątek, 10 czerwca 2022

 

17.00-18.00 Powitanie i otwarcie

18.00-18.30 Nagroda im. Davida Servana Schreibera

18.30-19.30 Integracja psychologicznych i biologicznych uwarunkowań stresu i traumy: nowa droga dla nowych interwencji?

 

Abstrakt

Stres i trauma mają bezpośredni szkodliwy wpływ na zdrowie psychiczne i zwiększają ryzyko wystąpienia zespołu stresu pourazowego (posstraumatic stress disorder – PTSD) i ciężkiej depresji (major depressive disorder – MDD). Zarówno czynniki psychologiczne, jak i (neuro)biologiczne odgrywają rolę w pojawieniu się i remisji tych objawów po leczeniu, ale często są badane oddzielnie. W tym wykładzie Christiaan Vinkers omówi swoje badania, które łączą czynniki (neuro)biologiczne i psychologiczne oraz interwencje związane z PTSD i MDD. Ponadto omówi, w jaki sposób ta integracja może prowadzić do nowych, ukierunkowanych interwencji, m.in. w terapii EMDR, ukierunkowanych na urazy z dzieciństwa u pacjentów z MDD.

 

Prowadzący wykład Christiaan H. Vinkers jest psychiatrą w GGZ w Geest i profesorem na wydziale psychiatrii oraz na wydziale anatomii i neurologii na UMC/VUmc w Amsterdamie. Jego głównym obszarem zainteresowania jest wrażliwość i odporność na stres.

Christiaan studiował farmację (2005), prawo (2009) i medycynę (2009) na Uniwersytecie w Utrechcie. W 2009 roku obronił pracę doktorską na temat podstawowych badań neurobiologicznych i systemu GABA (cum laude). Następnie rozpoczął szkolenie kliniczne, aby zostać psychiatrą i kontynuował prowadzenie badań klinicznych związanych z ryzykiem i odpornością na zaburzenia psychiczne oraz rolą systemu GABA. W 2014 roku został psychiatrą i badaczem w Rudolf Magnus Brain Center. W 2018 roku zaczął pracę jako badacz i psychiatra w UMC/VUmc w Amsterdamie i w GGZ w Geest.

Jego ogólnym celem badawczym jest zbadanie neurobiologicznego podłoża odporności na stres i podatności na stres, w tym czynników (epi)genetycznych, neuroendokrynnych i obwodów mózgowych, ze szczególnym uwzględnieniem systemu GABA. Stres pourazowy, zwłaszcza we wczesnym okresie życia, jest głównym czynnikiem ryzyka rozwoju prawie wszystkich zaburzeń psychicznych, w tym choroby afektywnej dwubiegunowej, zespołu stresu pourazowego (PTSD), ciężkiej depresji i schizofrenii. Co więcej, stres ma trwały wpływ na strukturę i funkcjonalność mózgu. Istnieją jednak znaczne różnice międzyosobnicze wynikające z ekspozycji na traumę. Pomimo dziesięcioleci badań nadal nie możemy przewidzieć, które osoby są zagrożone, a które są odporne na stres po-traumatyczny. Dlatego jego celem jest rzucenie więcej światła na neurobiologiczne podstawy podatności na stres. Jego praca jest sponsorowana przez granty Holenderskiej Organizacji Badań Naukowych (NWO, VENI), ZonMW, Brain Centre Rudolf Magnus, NARSAD, Dutch Brain Foundation i Neuroscience Cognition Utrecht.

 

 

Sobota, 11 czerwca 2022

 

9.00-10.30 Rezyliencja i rodzina (część I)

10.30-11.00 Przerwa

11.00-12.30 Rezyliencja i rodzina (część II)

12.30-14.00 Przerwa

14.00-15.30 Rezyliencja i rodzina (część III)

15.30-16.00 Przerwa

16.00-17.30 Rezyliencja i rodzina (część IV)

 

Abstrakt

Będziemy mówić o tym, jak ważna jest rezyliencja, gdy ktoś doświadcza traumatycznej sytuacji, związanej z przemocą domową, poważną chorobą i epidemią COVID.

Praca z dziećmi i ich rodzinami nauczyła nas znaczenia indywidualnej i/lub relacyjnej rezyliencji w terapii EMDR. Aktywacja indywidualnych rezyliencji poprzez więź rodzinną, rodzicielską lub rodzeństwo pomoże wzmocnić pracę EMDR z dzieckiem, a ta z kolei będzie wzmacniać rozwój tych rezyliencji.

W tej dynamicznej pętli rezyliencja jest bardzo istotnym czynnikiem stabilizacji, przygotowania i utrzymania dziecka w jego oknie tolerancji; jest zatem kluczowym elementem regulacji emocjonalnej.

Diagnoza poważnej choroby, takiej jak rak, jest jak tsunami zarówno dla pacjenta, jak i dla jego otoczenia. Każdy osobno uczy się jak przystosować się do sytuacji, w której choroba zajmuje nowe, niechciane miejsce w rodzinie. Jak każdy ma włączyć tego nowego członka do rodziny, do jej centrum?

Pandemia COVID wstrząsnęła więzami rodzinnymi w brutalny sposób. W pierwszych miesiącach śmierć została zdehumanizowana. Pacjenci i ich rodziny mogli kontaktować się tylko wirtualnie i tylko tak można było zachować ostatnią więź.

W czasie trwania tego warsztatu opowiemy o tym, jak w życiu tych rodzin wywróconym do góry nogami przez przemoc, choroby i pandemię, rezyliencja w połączeniu z terapią EMDR przyniosły wspólnie dobre efekty.

 

Prowadzący: Dr Michel Silvestre oraz Vanessa Grandjean

Dr Michel Silvestre jest od 1978 roku psychologiem klinicznym oraz terapeutą rodzinnym, który prowadzi prywatną praktykę od 1999 roku. Jest akredytowanym przez EMDR Europe trenerem terapii dzieci i młodzieży, jednym z założycieli towarzystwa EMDR we Francji oraz byłym prezesem francuskiego towarzystwa terapii EMDR. Ukończył Mental Research Institute w Palo Alto, w Kalifornii, jest starszym wykładowcą w Szkole Psychologii Uniwersytetu w Maetz, we Francji. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Rodzinnej.

 

Vanessa Grandjean

 • Psycholog w Centre Hospitalier w Luksemburgu od 2005 roku
 • Główny psychoonkolog w EMDR Europe
 • Założycielka instytutu szkoleniowego EMDR w Luxemburgu
 • Instytut Rezyliencji, Luxemburg

 

17.45-18.00 Nagroda TAE

18.30-19.30 Teoretyczny Model AIP i poszerzenie rozumienia rezyliencji

 

Abstrakt

Podczas tej prezentacji będziemy eksplorować aktualne rozumienie rezyliencji z punktu widzenia wiedzy i teorii z różnych dziedzin, takich jak: epigenetyka, genetyka, neurobiologia, psychobiologiczna allostaza, psychologia, duchowość, przywiązanie, systemy rodzinne, rezyliencja pośrednia i czynniki ochronne rezyliencji. Będziemy rozmawiać o tym, jak model teoretyczny Adaptacyjnego Przetwarzania Informacji rozszerza rozumienie rezyliencji i wyjaśnia w jaki sposób można zaplanować wysokiej jakości badania naukowe, w celu stworzenia solidnych, opartych na badaniach naukowych, podstaw terapii EMDR i rezyliencji opartej na modelu AIP.

 

Cele prezentacji

Na koniec prezentacji uczestnicy będą potrafili:

 1. Opisać rezyliencję z punktu widzenia różnych teorii i dziedzin wiedzy.
 2. Omówić w jaki sposób model AIP poszerza rozumienie rezyliencji.
 3. Wyjaśnić jak zaplanować wysokiej jakości badania naukowe dotyczące EMDR i rezyliencji opartej na modelu AIP.

 

Prowadzący prezentację dr Ignacio (Nacho) Jarero jest światowym pionierem w udostępnianiu terapii EMDR online w pracy grupowej i indywidualnej, tworzeniu opartych na modelu AIP Zaawansowanych Interwencji Psychosocjalnych dla grup narażonych na traumatyczne wydarzenia, oraz opartych na modelu AIP procedur przeznaczonych do pomocy psychologicznej w gabinecie psychologicznym lub zdalnie. Jest certyfikowanym ekspertem w zakresie udzielania pomocy psychologicznej zdalnie oraz członkiem Rady Naukowców ds. Projektu Przyszłości Terapii EMDR (Council of Scholars for the Future of EMDR Therapy Project). Za swoją działalność humanitarną na całym świecie, obejmującą blisko 200 projektów, w 1998 roku otrzymał nagrodę im. Francine Shapiro, nagrodę International Crisis Response Leadership oraz nagrodę  Psychotrauma Trajectory. Za wybitne badania w dziedzinie terapii EMDR otrzymał nagrodę EMDRIA (Outstanding Research Award). Dr Jarero jako Certyfikowany Trener EMDR przeprowadził różnego rodzaju szkolenia i seminaria na całym świecie, w których brali udział uczestnicy z 67 różnych krajów.

Jest współautorem protokołu EMDR do świeżych wydarzeń krytycznych i trwającego stresu traumatycznego (EMDR-PECI©), protokołu dla para-profesjonalistów (PROPARA©), Stabilizacji w fazie ostrego stresu (ASSYST©), opartych na modelu AIP interwencji grupowych, indywidualnych i zdalnych oraz Protokołu EMDR do interwencji grupowej (EMDR_IGTP©), który był wykorzystywany na całym świecie wśród  tysięcy ofiar naturalnych i wywołanych działalnością człowieka katastrof oraz w społecznościach narażonych w przeszłości lub obecnie na niekorzystne, długo trwające doświadczenia. Jest również autorem programu szkoleniowego: Oparte na modelu AIP zaawansowane interwencje psychosocjalne dla społeczności narażonej na traumatyczne wydarzenia (AIP-informed Advance Psychosocial Interventions for Trauma-exposed Populations Training Program©).

Dr Jarero jest współzałożycielem towarzystwa EMDR w Meksyku; założycielem i prezesem Latynoamerykańskiej i Karaibskiej Fundacji do Badań Psychologicznej Traumy; założycielem i prezesem Międzynarodowego Centrum Psychotraumatologii; współzałożycielem i redaktorem naczelnym czasopisma Iberoamerican Journal of Psychotraumatology and Dissociation; założycielem i prezesem Meksykańskiego Stowarzyszenia Wspierania Zdrowia Psychicznego Osób w Kryzysie (AMAMECRICIS, NGO).

 

Niedziela, 12 czerwca 2022

 

9.00-10.30 Ulepszony ISP® (Immediate Stabilization Procedure) – część I

10.30-11.00 Przerwa

11.00-12.30 Ulepszony ISP® (Immediate Stabilization Procedure) – część II

 

Abstrakt

Warsztaty będą szkoleniem w zakresie nauki używania i praktyki ISP®. ISP® (procedura natychmiastowej stabilizacji) to procedura stabilizacji dla ofiar klęsk żywiołowych i/lub katastrof spowodowanych przez człowieka w ciągu kilku minut lub godzin po traumatycznym zdarzeniu.

ISP® do ustabilizowania wykorzystuje szybką naprzemienną stymulację dotykową, aby zredukować SUDS 7-10 i osoby zdysocjowane – często skutecznie już w przeciągu od 5 do 15 minut.

ISP® stabilizuje poczucie winy ocalałych osób.

ISP® może być stosowany przez terapeutę, gdy pacjent doświadcza nadmiernej reakcji emocjonalnej w dowolnym momencie w 8 fazach terapii EMDR. ISP® może być zmianą „cechy” zamiast „stanu”. Może być stosowany zamiast RDI oraz innych technik stabilizacji, które są zmianą „stanu”.

ISP® może być używany jako technika samostabilizacji pomiędzy sesjami.

 

Przeprowadzone zostaną ćwiczenia praktyczne w zakresie których:

 • Uczestnicy nauczą się korzystać z Podręcznika terenowego ISP®
 • Uczestnicy będą mieli praktyczne doświadczenie korzystania z ISP®
 • Uczestnicy nauczą się posługiwać jednostronicowym formularzem Wstępnego Kontaktu.

 

Prowadzący warsztat Dr Gary Quinn jest psychiatrą i dyrektorem izraelskiego Instytutu EMDR. Prowadził szkolenia EMDR w Izraelu, Azji, Afryce, Europie i Stanach Zjednoczonych. Jest Trenerem trenerów EMDR Institute Inc. w Azji. Dr Quinn opracował Procedurę Reagowania Kryzysowego (Emergency Response Procedure – ERP) dla klinicystów i ISP® dla osób udzielających pierwszej pomocy, aby leczyć ofiary urazu w ciągu od kilku minut do kilku godzin po traumatycznym zdarzeniu. Dr Quinn nauczał EMDR na Hebrew University School of Social Work i szkolił personel OIOM-u w nagłych wypadkach w Centrum Medycznym Shaare Zedek w Jerozolimie.

 

12.30-14.00 Przerwa

14.00-15.30 Okrągły Stół: „COVID 19 i odporność”

15.30-15.45 Przerwa

15.45-16.15 Nagroda im. Francine Shapiro

16.15-17.15 Wspieranie za pomocą terapii EMDR rezyliencji u osób, które przeżyły złożoną traumę — czego nauczyliśmy się przez trzy dekadady

 

Abstrakt

Dorosłe osoby, które przeżyły maltretowanie i zaniedbanie w dzieciństwie, napotykają znaczne trudności w regulowaniu emocji, zachowań i doświadczeń somatycznych. Zgłaszają również głęboko zakorzenione negatywne przekonania o sobie, ogromne poczucie samotności i wstydu oraz problematyczne wzorce w związkach. Niestety, w przypadku tych wrażliwych klientów psychoterapia może wywoływać fobie afektywne i przywiązaniowe, sztywne mechanizmy obronne i wysoki poziom dysocjacji. Dr Korn omówi wnioski, które wyciągnęła w ciągu trzydziestu lat stosowania EMDR w leczeniu osób, które doświadczyły traum złożonych oraz ich rodzin w warunkach szpitalnych, częściowej hospitalizacji i ambulatoryjnych. Opowie o znaczeniu uznania i uprzywilejowania mocnych stron i zasobów przetrwania klientów oraz nawiązania silnej relacji terapeutycznej. Podkreśli również, jak ważne jest, aby terapeuci EMDR myśleli nie tylko o podstawowej redukcji objawów, lecz skupili się na kompleksowym uzdrowieniu całej osoby z naciskiem na zwiększenie odporności i rozwój pourazowy. Podkreśli, w jaki sposób terapeuci EMDR mogą integrować przydatne koncepcje i techniki z innych modeli opartych na traumie i rozszerzać stosowanie „przeplatania”, aby pomóc klientom w regulacji w danej chwili, naprawie rozwojowej i przechodzeniu od bezsilności do działania. Na koniec dr Korn opisze, jak pomóc klientom zintegrować i zmaksymalizować korzyści uzyskane podczas sesji EMDR, pomagając im przenieść doświadczenia z gabinetu terapeutycznego do ich codziennego życia.

 

Prowadząca warsztat, Dr Deborah L. Korn, prowadzi prywatną praktykę w Cambridge w stanie Massachusetts i jest członkinią wydziału szkoleniowego w Trauma Research Foundation w Bostonie. Od 28 lat pracuje na wydziale Instytutu EMDR, jest byłym dyrektorem klinicznym programów leczenia urazów kobiet w szpitalach Charter Brookside i Charles River oraz byłą członkinią zarządu Towarzystwa Leczenia Traumy i Dysocjacji Nowej Anglii (NESTTD). Dr Korn jest autorką bądź współautorką wielu artykułów i rozdziałów poświęconych terapii EMDR, w tym obszernych przeglądów zastosowań EMDR ze złożonym PTSD. Dr Korn jest konsultantem zatwierdzonym przez EMDR International Association (EMDRIA), a także członkiem Rady Redakcyjnej Journal of EMDR Practice and Research. Jest regularną prelegentką na konferencjach EMDRIA i została zaproszona do poprowadzenia pierwszej „Masters Series” EMDRIA. Niedawno spędziła dwa lata służąc w Council of Scholars związanych z Projektem Przyszłości Terapii EMDR. Prowadzi prezentacje i konsultacje na arenie międzynarodowej w zakresie leczenia dorosłych osób, które doświadczyły przemocy i zaniedbania w dzieciństwie. Jako klinicysta, nauczycielka, badaczka i konsultantka, dr Korn jest znana ze swojej wiedzy i integracji wielu różnych modeli klinicznych skoncentrowanych na traumie. „Każde wspomnienie zasługuje na szacunek”, jej nowa książka o terapii EMDR – napisana wspólnie z Michaelem Baldwinem i napisana dla szerokiego grona odbiorców – została wydana w maju 2021 roku.

 

17.15-17.30 Zamknięcie

 

Link do strony rejestracji

Link do strony konferencji