Jak zostać członiem PTT EMDR?

Aby zostać członkiem PTT EMDR należy spełnić trzy podstawowe kryteria:

  • Posiadać certyfikat ukończenia przynajmniej pierwszej części podstawowego, akredytowanego przez EMDR EUROPE, szkolenia EMDR.
  • Wypełnić deklarację członkowską i wysłać na adres sekretarz.pttemdr@gmail.com
    (pobierz deklaracja członkowska)
  • Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia złożonej deklaracji – opłacić składkę członkowską.

Składki członkowskie należy wpłacać na konto PTT EMDR:

Polskie Towarzystwo Terapii EMDR 86 1050 1012 1000 0090 8043 4351

Wysokość składek:

Składka roczna – 100,00 zł.

Składka dla osób przystępujących do PTT EMDR po 30 czerwca danego roku  – 50,00 zł.

Decyzję o przyjęciu w poczet członków Towarzystwa podejmuje Zarząd PTT EMDR.

Członkowie PTT EMDR mają prawo i możliwość:

  • korzystania z listy mailingowej PTT EMDR,
  • figurowania na Liście Terapeutów EMDR znajdującej się na stronie internetowej Towarzystwa,
  • uczestniczenia na preferencyjnych zasadach w organizowanych przez Towarzystwo (lub zaprzyjaźnione z nim organizacje) superwizjach, szkoleniach, sympozjach etc.
  • wsparcia ze strony bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek.

Mamy nadzieję, że wspólne działanie da nam większe możliwości zarówno rozwoju osobistego jak i upowszechniania wiedzy na temat terapii EMDR w Polsce.