Polskie Towarzystwo Terapii EMDR wraz z Fundacją VITAMELIUS
zaprasza na warsztat:”Neurobiologiczne ukierunkowanie terapii EMDR w leczeniu depresji” -10-11.11.2018 Warszawa

OPIS WARSZTATU

Luca Ostacoli: Depresja jest jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności, generującą ogromne koszty ludzkie i społeczne. Psychoterapia jest uznawana za najważniejsze narzędzie do jej leczenia, w połączeniu z lekami lub samodzielnie, ale jest trudna dla terapeutów, ponieważ pacjenci funkcjonują w warunkach przypominających bardzo skomplikowane błędne koło.

Relacje z Ja oraz z innymi są zagrożone, występuje odłączenie od zasobów oraz postawy obwiniania i osądzania; uwaga jest skierowana do wewnątrz i refleksyjna; okno tolerancji może być bardzo wąskie, aktywizacja przechodzi od nadpobudliwości (hyperarousal) do braku pobudzenia (hypoarousal), z ograniczoną przestrzenią swobodnego kontaktu z uczuciami i myślami. Anhedonia i impotencja mogą zmniejszać motywację zarówno u klienta jak i u terapeuty.

Badania nad “neurobiologią afektywną” otwierają nowe obiecujące sposoby, oferując możliwość “dostosowania” terapii psychoterapeutycznych do indywidualnych profili neurobiologicznych, w oparciu o ścisły związek między ośrodkowym i autonomicznym układem nerwowym w przetwarzaniu afektywnym i zaangażowaniu relacyjnym. Teoria poliwagalna Porges’a jest szeroko stosowana jako funkcjonalny model autonomicznej stymulacji, ale jej skuteczność można poprawić, integrując ją z nowymi modelami przetwarzania w ośrodkowym układzie nerwowym. Richard Davidson, znany na całym świecie neurobiolog, zidentyfikował sześć “stylów emocjonalnych” o podłożu neurobiologicznym, odzwierciedlających poziom aktywności w określonych i rozpoznawalnych obwodach mózgowych. Każdy wymiar jest kontinuum w zależności od stopnia aktywacji i może być oceniony zarówno klinicznie, jak i za pomocą auto-raportów.

W naszym ośrodku opracowaliśmy podejścia EMDR bazujące na wspomnianych ustaleniach neurobiologicznych i eksperymentowaliśmy z nimi zarówno w ramach naszej praktyki na Uniwersytecie w Turynie (Clinical Psychology Service at University of Turin), jak i w ramach projektu EDEN (European Depression EMDR Network), wieloośrodkowego randomizowanego badania klinicznego (RCT) porównującego EMDR i CBT w leczeniu depresji opornej, integrującego “DEPREND”, protokół Hoffmana w leczeniu depresji. Podczas warsztatu skupimy się na tych integracyjnych narzędziach kompleksowego leczenia depresji opornej za pomocą EMDR, wybierając techniki o najlepszym stosunku prostoty do skuteczności. Każda technika zostanie opisana w kolejnych etapach i zademonstrowana za pomocą multimedialnego materiału klinicznego.

PROWADZĄCY – Luca Ostacoli
Psychiatra, Profesor Psychologii Klinicznej i Psychoterapii na Wydziale Medycznym i Chirurgicznym Uniwersytetu w Turynie – Włochy. Konsultant i Superwizor akredytowany przez EMDR Europe. Od wielu lat zajmujący się badaniem depresji i poszukiwaniem sposobów jej najefektywniejszego leczenia. Autor wielu artykułów i publikacji. Od 2011r. współkoordynator grupy EDEN (European Depression EMDR Network), skupionej na opracowaniu metod leczenia depresji w podejściu EMDR

Miejsce i termin: 10-11.11.2018

ADN Centrum Konferencyjne

Budynek Atrium Tower
al. Jana Pawła II 25
00-854 Warszawa

Koszt:

– Członkowie PTT EMDR – 676,50 Pln (550,00 + VAT)
– Pozostali – 861,00 Pln (700,00 + VAT)

Warunki uczestnictwa :

1. Posiadanie certyfikatu ukończenia przynajmniej pierwszej części szkolenia podstawowego – szkolenie EMDR Level 1

2. Wypełnienie i odesłanie drogą mailową na adres vitamelius@gmail.com Karty Uczestnictwa link do karty

3. Opłacenie kwoty stanowiącej koszt szkolenia

UWAGA – Ograniczona ilość miejsc

DO POBRANIA
Karta Zgłoszenia_EMDR-Depresja_XI 2018