Fundacja VITAMELIUS, Polskie Towarzystwo Terapii EMDR we współpracy z Europejskim Towarzystwem EMDR

mają zaszczyt zaprosić na  PIERWSZĄ CZĘŚĆ PODSTAWOWEGO SZKOLENIA W ZAKRESIE TERAPII EMDR

 

Warszawa:

11-14.07.2019 -zapisy jedynie na listę rezerwową

Opis metody: Terapia EMDR to metoda dająca narzędzia, które pozwalają pomóc osobom z problemami o podłożu lękowym. Zalecana w przypadku trudności, które zapoczątkowało wydarzenie traumatyczne typu przemoc, wykorzystanie seksualne, wypadki, katastrofy naturalne.

EMDR integruje elementy standartowych technik terapeutycznych z bodźcem zewnętrznym w postaci stymulacji bilateralnej, która stymuluje mózg na poziomie neurofizjologicznym do bardziej adaptacyjnego przetwarzania informacji.

EMDR jest jedną z dwóch metod oficjalnie rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) do leczenia zaburzeń posttraumatycznych (PTSD) dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zarówno w procesie indywidualnym jak i grupowym.

Zakres szkolenia: pierwsza z dwóch części szkolenia podstawowego, z zakresu teorii i praktyki stosowania EMDR.
Pierwsza część szkolenie trwa 4 dni i składa się zarówno z części teoretycznej jak i praktycznej (praca na własnych doświadczeniach).
Szkolenie jest rekomendowane przez EMDR EUROPE, kończy się uzyskaniem certyfikatu EMDR-Basic Training Level 1 i upoważnia do prowadzenia terapii metodą EMDR. Uzyskanie certyfikatu jest uwarunkowane uczestniczeniem w całej części praktycznej szkolenia i przynajmnie 80% części teoretycznej.
Szkolenie jest na bieżąco tłumaczone na język polski. Materiały szkoleniowe – w języku polskim.

Prowadząca dr Anna Rita Verardo – konsultant i trener EMDR, rekomendowany przez EMDR EUROPE. Dr Verardo jest również członkiem komitetu do spraw dzieci i młodzieży EMDR Europe.

Doktor Anna Rita Verardo od wielu lat pracuje, jako terapeuta i trener EMDR. Jako trener brała udział w wielu programach pomocy humanitarnej, szkoląc terapeutów między innymi na Kubie i Wietnamie oraz udzielając pomocy ofiarom katastrof naturalnych. Jest autorką wielu artykułów, książek i badań dotyczących stosowania i skuteczności metody EMDR.

Uczestnicy: zapraszamy psychologów, psychiatrów oraz terapeutów, którzy ukończyli czteroletnią szkołę i uzyskali certyfikat w innym podejściu psychoterapeutycznym i na co dzień zajmujących się pomocą osobom po traumach.

Miejsce i termin szkolenia:

11-14 LIPCA 2019
w
WARSZAWIE
(Centrum Konferencyjne Kopernika
ul. Kopernika 30)

Koszt szkolenia: 1 750,00zł + VAT ( 2 152,50zł brutto)

Warunki uczestnictwa:

1. Wypełnienie i odesłanie drogą mailową na adres vitamelius@gmail.com Karty Zgłoszenia.

2. Wysłanie (ze względu na specjalistyczny charakter szkolenia) kopii dyplomu psychologa (w przypadku lekarzy psychiatrów – prawa wykonywania zawodu) lub certyfikatu ukończenia szkoły w innym podejściu terapeutycznym.

3. Opłacenie kwoty stanowiącej koszt szkolenia.

W związku z niewielką ilością miejsc w grupach, o akceptacji zgłoszeń decydowała będzie kolejność ich nadsyłania.
Po przesłaniu Karty Uczestnictwa dostaniecie Państwo potwierdzenie, co będzie stanowiło podstawę do dokonania przelewu.

Karta Zgłoszenia_Pierwsza część szkolenia podstawowego