Fundacja VITAMELIUS i Polskie Towarzystwo Terapii EMDR we współpracy z Europejskim Towarzystwem EMDR

mają zaszczyt zaprosić na: DRUGĄ CZĘŚĆ PODSTAWOWEGO SZKOLENIA W ZAKRESIE TERAPII EMDR

 

Warszawa, 25-27 październik 2019

Opis metody: Terapia EMDR to metoda dająca narzędzia, które pozwalają pomóc osobom z problemami o podłożu lękowym. Zalecana w przypadku trudności, które zapoczątkowało wydarzenie traumatyczne typu przemoc, wykorzystanie seksualne, wypadki, katastrofy naturalne.

EMDR integruje elementy standartowych technik terapeutycznych z bodźcem zewnętrznym w postaci stymulacji bilateralnej, która stymuluje mózg na poziomie neurofizjologicznym do bardziej adaptacyjnego przetwarzania informacji.

EMDR jest jedną z dwóch metod oficjalnie rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) do leczenia zaburzeń posttraumatycznych (PTSD) dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zarówno w procesie indywidualnym jak i grupowym.

Zakres szkolenia: druga części szkolenia podstawowego, z zakresu teorii i praktyki stosowania EMDR z uwzględnieniem bardziej złożonych problemów typu : chroniczne PTSD, trauma złożona, dysocjacje, EMDR a dzieci etc.
Szkolenie jest rekomendowane przez EMDR EUROPE. Szkolenia kończy się uzyskaniem certyfikatu EMDR-Basic Training i upoważnia do prowadzenia terapii w podejściu EMDR.

Uzyskanie certyfikatu jest uwarunkowane uczestniczeniem w całej części praktycznej szkolenia i przynajmniej 80% części teoretycznej.

Tłumaczenie – szkolenie jest na bieżąco tłumaczone na język polski. Materiały szkoleniowe – w języku polskim.

Prowadząca dr Anna Rita Verardo – konsultant i trener EMDR, rekomendowany przez EMDR EUROPE. Dr Verardo jest również członkiem komitetu do spraw dzieci i młodzieży EMDR Europe.

Doktor Anna Rita Verardo od wielu lat pracuje, jako terapeuta i trener EMDR. Jako trener brała udział w wielu programach pomocy humanitarnej, szkoląc terapeutów między innymi na Kubie i Wietnamie oraz udzielając pomocy ofiarom katastrof naturalnych. Jest autorką wielu artykułów i badań dotyczących stosowania i skuteczności metody EMDR.

Uczestnicy: zapraszamy psychologów, psychiatrów oraz terapeutów na co dzień zajmujących się pomocą osobom po traumach lub osoby posiadające doświadczenie kliniczne, którzy ukończyli pierwszą część podstawowego szkolenia EMDR.

 

Termin szkolenia: Warszawa, 25-27 październik 2019

 

Miejsce szkolenia:

Centrum Konferencyjne Kopernika
Warszawa
ul. Kopernika 30

 

Koszt szkolenia: 1 750,00zł + VAT ( 2 152,50zł brutto)

 

Warunki uczestnictwa :

1. Posiadanie certyfikatu ukończenia pierwszej części szkolenia podstawowego – szkolenie EMDR Level 1

2. Wypełnienie i odesłanie drogą mailową na adres vitamelius@gmail.com Karty Zgłoszenia (do pobrania poniżej)

3. Opłacenie kwoty stanowiącej koszt szkolenia

W związku z niewielką ilością miejsc w grupie, o akceptacji zgłoszeń decydowała będzie kolejność ich nadsyłania. Po przesłaniu Karty Uczestnictwa dostaniecie Państwo potwierdzenie, co będzie stanowiło podstawę do dokonania przelewu.

 

DO POBRANIA
Karta Zgłoszenia_Druga część szkolenia podstawowego