Podstawowe szkolenie EMDR – Poziom 1, Warszawa, 21-25.10.2020

Fundacja VITAMELIUS   we współpracy z PTT EMDR i  EMDR Europe

ma zaszczyt zaprosić na:

PIERWSZĄ CZĘŚĆ PODSTAWOWEGO SZKOLENIA W ZAKRESIE TERAPII EMDR

 

Warszawa, 21-25.10.2020

W związku z ogłoszeniem Warszawy CZERWONĄ STREFĄ                             z przykrością informujemy o odwołaniu szkolenia…

 

Miejsce i forma szkolenia:

21-22 października – w formie online

24-25 października – “fizycznie” w Warszawie, HOTEL GROMADA CENTRUM, Pl. Powstańców Warszawy 2,

 

Koszt szkolenia: 1 750,00zł + VAT ( 2 152,50zł brutto)

 

Terapia EMDR  pozwala pomóc osobom z problemami o podłożu lękowym. Zalecana zarówno w przypadku trudności, które zapoczątkowało wydarzenie traumatyczne typu przemoc, wykorzystanie seksualne, wypadki, katastrofy naturalne, jak też w obszarze wielu innych problemów i zaburzeń psychicznych

EMDR integruje elementy standardowych technik terapeutycznych z bodźcem zewnętrznym w postaci stymulacji bilateralnej, która  na poziomie neurofizjologicznym stymuluje mózg do bardziej adaptacyjnego przetwarzania informacji.

EMDR jest jedną z dwóch metod oficjalnie rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) do leczenia zaburzeń posttraumatycznych (PTSD) dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zarówno w procesie indywidualnym jak i grupowym.

 

Zakres szkolenia: pierwsza część podstawowego szkolenia pozwala na zapoznanie się z podstawami podejścia EMDR – modelem teoretycznym (model AIP), podstawowym protokołem EMDR i sposobami pracy z mniej złożonymi problemami czy też zaburzeniami, z jakimi zwracają się do nas pacjenci. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej, na której wykorzystujemy wspomnienia własnych doświadczeń.

Szkolenie jest rekomendowane przez EMDR Europe i kończy się uzyskaniem certyfikatu ukończenia pierwszej części podstawowego szkolenia EMDR.

 

Do uzyskania certyfikatu KONIECZNE jest  uczestniczenie w całej części praktycznej szkolenia oraz  przynajmniej 80% części teoretycznej.

 

Tłumaczenie – szkolenie jest na bieżąco tłumaczone na język polski. Materiały szkoleniowe są w języku polskim.

 

Prowadząca – dr Anna Rita Verardo jest konsultantem i trenerem EMDR, rekomendowanym przez EMDR Europe. Jest również członkiem komitetu do spraw dzieci i młodzieży EMDR Europe.

Dr Anna Rita Verardo od wielu lat pracuje, jako terapeuta i trener EMDR. Jako trener brała udział w wielu programach pomocy humanitarnej, szkoląc terapeutów między innymi na Kubie i Wietnamie oraz udzielając pomocy ofiarom katastrof naturalnych. Jest autorką wielu artykułów i badań dotyczących stosowania i skuteczności metody EMDR.

 

Uczestnicy: zapraszamy psychologów, psychiatrów oraz terapeutów, którzy posiadają certyfikat ukończenia 4-letniej szkoły w innym podejściu psychoterapeutycznym.

 

Warunki uczestnictwa:

1. Przesłanie kopii dyplomu psychologa, certyfikatu ukończenia 4-letniej szkoły w innym podejściu psychoterapeutycznym lub dokumenty, potwierdzające ukończenie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

2. Wypełnienie i odesłanie drogą mailową na adres vitamelius@gmail.com Karty Zgłoszenia (do pobrania poniżej) oraz otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia – wysyłamy zawsze e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

3. Opłacenie kwoty stanowiącej koszt szkolenia.

 

W związku z ograniczoną ilością miejsc w grupie, o akceptacji zgłoszeń decydowała będzie kolejność ich nadsyłania. Po przesłaniu Karty Zgłoszenia dostaniecie Państwo e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia, co będzie stanowiło podstawę do dokonania przelewu.

 

Do pobrania: Karta Zgłoszenia_PAŹDZIERNIK 2020_Pierwsza część szkolenia podstawowego