Fundacja VITAMELIUS i Polskie Towarzystwo Terapii EMDR we współpracy z Europejskim Towarzystwem EMDR

mają zaszczyt zaprosić na: DRUGĄ CZĘŚĆ PODSTAWOWEGO SZKOLENIA W ZAKRESIE TERAPII EMDR

 

Warszawa, 27-29 listopada 2020

 

Miejsce szkolenia:

Centrum Konferencyjne Kopernika
Warszawa
ul. Kopernika 30

 
Koszt szkolenia: 1 750,00zł + VAT ( 2 152,50zł brutto)

 

Terapia EMDR  pozwala pomóc osobom z problemami o podłożu lękowym. Zalecana w przypadku trudności, które zapoczątkowało wydarzenie traumatyczne typu przemoc, wykorzystanie seksualne, wypadki, katastrofy naturalne.

EMDR integruje elementy standardowych technik terapeutycznych z bodźcem zewnętrznym w postaci stymulacji bilateralnej, która  na poziomie neurofizjologicznym stymuluje mózg do bardziej adaptacyjnego przetwarzania informacji.

EMDR jest jedną z dwóch metod oficjalnie rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) do leczenia zaburzeń posttraumatycznych (PTSD) dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zarówno w procesie indywidualnym jak i grupowym.
 

Zakres szkolenia: druga części szkolenia podstawowego, z zakresu teorii i praktyki stosowania EMDR z uwzględnieniem bardziej złożonych problemów typu: chroniczne PTSD, trauma złożona, dysocjacje, EMDR w pracy z dziećmi, etc.
Szkolenie jest rekomendowane przez EMDR Europe. Kończy się uzyskaniem certyfikatu EMDR-Basic Training i upoważnia do prowadzenia terapii w podejściu EMDR.
 

Do uzyskania certyfikatu KONIECZNE jest  uczestniczenie w całej części praktycznej szkolenia oraz  przynajmniej 80% części teoretycznej.
 

Tłumaczenie – szkolenie jest na bieżąco tłumaczone na język polski. Materiały szkoleniowe są w języku polskim.
 

Prowadząca – dr Anna Rita Verardo jest konsultantem i trenerem EMDR, rekomendowanym przez EMDR Europe. Jest również członkiem komitetu do spraw dzieci i młodzieży EMDR Europe.

Dr Anna Rita Verardo od wielu lat pracuje, jako terapeuta i trener EMDR. Jako trener brała udział w wielu programach pomocy humanitarnej, szkoląc terapeutów między innymi na Kubie i Wietnamie oraz udzielając pomocy ofiarom katastrof naturalnych. Jest autorką wielu artykułów i badań dotyczących stosowania i skuteczności metody EMDR.
 

Uczestnicy: szkolenie dostępne jest dla tych,  którzy ukończyli pierwszą część podstawowego szkolenia EMDR.

 

Termin szkolenia: Warszawa, 27-29 listopada 2020

 

Warunki uczestnictwa:

1. Posiadanie certyfikatu ukończenia pierwszej części szkolenia podstawowego – szkolenie EMDR Poziom 1.

2. Wypełnienie i odesłanie drogą mailową na adres vitamelius@gmail.com Karty Zgłoszenia (do pobrania poniżej).

3. Opłacenie kwoty stanowiącej koszt szkolenia.
 

W związku z ograniczoną ilością miejsc w grupie, o akceptacji zgłoszeń decydowała będzie kolejność ich nadsyłania. Po przesłaniu Karty Uczestnictwa dostaniecie Państwo e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia, co będzie stanowiło podstawę do dokonania przelewu.

 

Do pobrania: Karta Zgłoszenia_LISTOPAD 2020_Druga część szkolenia podstawowego