czasopismo

EMDR – badania
i praktyka

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Publikowane są tu artykuły zawierające teoretyczne omówienia zagadnień Terapii EMDR, opisy pracy z konkretnymi klientami (case study), artykuły przedstawiające wyniki badań empirycznych a także recenzje i tłumaczenia wybranych publikacji z zakresu terapii EMDR, oraz sprawozdania z konferencji naukowych.

dowiedz się więcej
Tablet z okładką czasopisma EMDR - Badania i Praktyka.Tablet z okładką czasopisma EMDR - Badania i Praktyka.

Najnowsze artykuły

dr Andrzej Gryglewicz

„Epidemia traumy - analiza poglądów dra Paula Conti‘ego z perspektywy terapeuty EMDR

Książka doktora Paula Contiego psychiatry i nauczyciela akademickiego na Stanford University i Harvard University jest poświęcona traumie w ujęciu biologicznym, psychologicznym, socjologicznym i duchowym.

Deiches Anna

Skuteczność terapii EMDR w zmniejszaniu dystresupsychicznego u osób, które przeżyły katastrofy naturalne –przegląd

W artykule zestawiono ze sobą wyniki ośmiu badań (4 próby kontrolowane, jednakontrolowana częściowo) dotyczących skuteczności terapii EMDR u osób ocalałych zkatastrof naturalnych.

Elisa Faretta, Tiziana Agazzi, Elisa Poli, Stefania Sacchezin, Valentina Zambon

Ocena skuteczności psychoterapii w psychoonkologii: porównanie terapii EMDR i innej terapii wsparcia psychologicznego

W badaniu pilotażowym wykazano skuteczność terapii EMDR w obniżaniu poziomu symptomów PTSD uosób z chorobami nowotworowymi. Skuteczność ta została wykazana w stosunku do wszystkich użytychskal a niektóre z objawów wyraźnie zmniejszyły się już po 6 sesjach EMDR.

Elisa Faretta

EMDR i terapia poznawczo-zachowawcza w leczeniu zespołu lęku napadowego: porównanie

Badanie porównawcze skuteczności terapii EMDR i CBT u pacjentów z ZespołemLęku napadowego z/bez agorafobii.

Onno van der Hart, Mariëtte Groenendijk, Anabel Gonzales, Dolores Mosquera, Roger Solomon

Dysocjacja osobowości a terapia EMDR w zaburzeniach wynikającychze złożonej traumy: możliwości zastosowania w fazie stabilizacji.

Obszerny artykuł teoretyczny, opisujący Teorię Strukturalnej Dysocjacji Osobowości w połączeniu zModelem AIP. W tekście zostały wskazane również konkretne obszary trudności, z jakimi mogą spotkaćsię terapeuci EMDR w pracy z osobami z DID.

Paweł Grzybek, Anna Trznadel

RECENZJA ARTYKUŁU: R. D. J. Logie i A. De Jongh “The „Flashforward Procedure”:Confronting the Catastrophe”

Recenzja artykułu przedstawiającego „Flashforward Procedure”, która jest szczególnym zastosowaniemEMDR.

Archiwum artykułów