czasopismo

EMDR – badania
i praktyka

„EMDR – badania i praktyka” to czasopismo psychologiczne wydawane od 2015 roku. Rocznik obejmuje badania podstawowe, problemy kliniczne oraz szeroko pojętą tematykę z dziedziny terapii EMDR. Jest skierowany do psychologów i psychiatrów, terapeutów EMDR. Jego renomę i wartość merytoryczną budują teoretycy i praktycy z obszaru podejścia terapeutycznego EMDR. Czasopismo wydawane jest przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR.

Czasopismo ukazuje się w wersji internetowej. Artykuły dodawane są w miarę napływania przez cały rok.

Rada Redakcyjna

Redaktor Naczelna:

mgr Marzena Olędzka

Zastępca Redaktor Naczelnej:

prof. nadzw. dr hab. Monika Szpringer

Redakcja:

mgr Karolina Rabenda

Rada Programowa

Przewodniczący Rady Programowej:

dr Derek Farrell

Zastępca Przewodniczącego:

dr Andrzej Gryglewicz

Członkowie Rady:

dr Dorota Merecz
prof. Zbigniew Formella
dr Marco Pagani

Rada Naukowa

dr Dorota Merecz
prof. Zbigniew Formella
dr Marco Pagani