Członkostwo

 

 

 

Jak zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR

 

 

 

 

Aby zostać członkiem PTT EMDR należy spełnić trzy podstawowe kryteria

-  posiadać certyfikat ukończenia przynajmniej pierwszej części podstawowego, akredytowanego przez EMDR  EUROPE,  szkolenia EMDR

 

-  wypełnić i wysłać na adres  sekretarz.pttemdr@gmail.com             deklarację członkowską

 

 

Deklaracja Członkowska  - pobierz plik

 

- po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia złożonej deklaracji - opłacić  składkę członkowską

Składki członkowskie należy wpłacać na konto PTT EMDR :

 

 

Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

 
ING BANK ŚLĄSKI SA

86 1050 1012 1000 0090 8043 4351

 

 

Składki Członkowskie :

 Składka roczna                                                              100,00Pln

 Składka dla osób przystępujących do PTT EMDR po 30 czerwca danego roku                                                                      50,00Pln 

Decyzję o przyjęciu w poczet członków Towarzystwa podejmuje Zarząd PTT EMDR

 

Członkowie PTT EMDR mają prawo i możliwość  :

-  korzystania z listy mailingowej PTT EMDR

-  figurowania na Liście Terapeutów EMDR znajdującej się na stronie internetowej Towarzystwa

-  uczestniczenia na preferencyjnych zasadach w organizowanych przez Towarzystwo (lub  zaprzyjaźnione z nim organizacje) superwizjach, szkoleniach, sympozjach etc.

-  wsparcia ze strony bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek

 

Mamy nadzieję, że wspólne działanie da nam większe możliwości zarówno rozwoju osobistego jak i upowszechniania wiedzy na temat terapii EMDR w Polsce