Psychological early intervention

logo logo


Psychological early intervention

PTT EMDR jest partnerem stowarzyszonym w projekcie

Psych.E.In. - Psychological early intervention: clinical training

Program Erasmus+, sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

Termin realizacji 01.11.2020 – 31.10.2022

https://psychein.pixel-online.org/


Na skutek kryzysu zdrowotnego spowodowanego pandemią Covid-19, szczególną uwagę przywiązuje się obecnie do kluczowych kompetencji psychologów, psychoterapeutów oraz szeroko pojętej grupy ratowników zaangażowanych w interwencje psychologiczne w nagłych wypadkach. Nowym priorytetem społecznym stało się opanowanie kryzysu humanitarnego wywołanego pandemią COVID-19. Kluczową rolę odgrywa dzisiaj „psychological early intervention” rozumiana w projekcie jako interwencja psychologiczna w sytuacjach kryzysowych.

W projekcie zostaną wypracowane tzw. rezultaty pracy intelektualnej (Intellectual Outputs). Będą to innowacyjne, e-learningowe szkolenia, kursy oraz materiały dydaktyczne do samodzielnej nauki dedykowane psychologom, psychoterapeutom, psychoanalitykom oraz ich trenerom, udostępnione na platformie MOOC (Massive Open Online Courses):

  1. Jako Rezultat pracy intelektualnej IO1 Psychological Early Intervention: clinical intervention zostaną opracowane dwa szkolenia MOOC mające na celu poprawę kompetencji psychologów, psychoterapeutów, psychoanalityków oraz ich trenerów, oparte na interaktywnych metodach nauczania i narzędziach, zawierające m.in. materiały video, analizy przypadków, gry i  ćwiczenia, symulacje, możliwość wzajemnej oceny wyników (peer evaluation).
  2. Rezultat pracy intelektualnej IO2 Psychological Early Intervention Tool Kit: skills portfolio for psychologists, psychotherapists and psychoanalysts and VET, trainers with role of facilitator in emergency obejmuje dwa zestawy narzędzi dla psychologów, psychoterapeutów, psychoanalityków oraz ich trenerów do samodzielnego szkolenia z uwzględnieniem debriefingu po interwencjach psychologicznych w sytuacjach kryzysowych.
  3. Jako rezultat pracy intelektualnej IO3 Psychological Early Intervention: Collection of Case Studies powstanie zbiór “case studies” zawierający analizy różnych przypadków w kontekście sytuacji kryzysowych takich jak pandemia COVID-19, konflikty społeczne, wypadki drogowe, katastrofy naturalne etc.

Konsorcjum projektowe składa się z 7 instytucji w 6 krajach Europy:

  1. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  2. Associazione EMDR Italia, Włochy
  3. Pixel – Associazione Culturale, Włochy
  4. Institut Alfred Adler de Paris, Francja
  5. Institute of Group Analysis Athens, Grecja
  6. Asociace klinických psychologů České republiky, Czechy
  7. Univerity of Presov, Słowacja

Przyznane dofinansowanie: 299 860, 00 EUR

Kierownik merytoryczny projektu: dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Collegium Medicum

e-mail: monika.szpringer@ujk.edu.pl

tel. 41 349 69 31