Formularz zgłoszeniowy członków PTT EMDR na listę terapeutów

Zgłoszenie członka PTT EMDR na listę terapeutów

grupa wiekowa pacjentów:*

* mogą zaznaczyć wyłącznie terapeuci, którzy ukończyli warsztat/szkolenie „EMDR w pracy z dziećmi" oraz są członkami Zespołu ds. terapii EMDR z dziećmi i młodzieżą