NOWOROCZNE PRZESŁANIE OD PREZYDENTA EMDR EUROPE

NOWOROCZNE PRZESŁANIE OD PREZYDENTA EMDR EUROPE / 1 stycznia 2024 r.


Wraz z noworocznym przesłaniem od Prezydenta EMDR Europe Oliviera Piedfort-Marin  udostępniamy pierwszy z serii filmów, które pokażą, czym jest EMDR Europe.

Znajdziecie informacje o zmianie prezydentury i kwestiach związanych ze zwiększaniem liczby specjalistów w terapii EMDR w Europie.

 

Wkrótce pojawią się inne filmy.

 

Zapraszamy do obejrzenia.

  

   
 

Tłumaczenie listu Oliviera:

 

Lozanna, 3 stycznia 2024 r.

 

Drodzy Przedstawiciele Krajowych Stowarzyszeń EMDR Europe, Drodzy Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Komitetów EMDR Europe, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy.

 

Na początku 2024 roku chciałbym życzyć Wam i Waszym bliskim szczęśliwego Nowego Roku.

 

Trudno jest słać życzenia szczęścia w kontekście tak licznych konfliktów w Europie i na świecie: trwającej wojny na Ukrainie, niedawnego ataku terrorystycznego w Izraelu, wojny w Strefie Gazy, kryzysu uchodźczego w Armenii, nie zapominając o pozostałych konfliktach, które zmuszają tysiące uchodźców do wyruszenia w niebezpieczną podróż w poszukiwaniu bezpieczeństwa w krajach europejskich.

 

Możemy zgadzać się, lub nie, z decyzjami naszych rządów w związku z tymi konfliktami i kryzysami, a dodatkowo w niektórych krajach wyrażanie sprzeciwu może prowadzić do aresztowania, a czasem czegoś gorszego. Odnosi się to do naszych ról jako obywateli, podczas gdy jako specjaliści w dziedzinie zdrowia psychicznego realizujemy cele EMDR Europe.

 

Ponieważ EMDR została w pierwszej kolejności uznana za terapię traumy, szczycimy się tradycją pomagania osobom cierpiącym z powodu konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych, takich jak trzęsienie ziemi w Turcji, lub katastrof spowodowanych przez człowieka, takich jak masowa strzelanina na praskim uniwersytecie. Wizją Francine Shapiro było to, aby terapia EMDR zmniejszała i zapobiegała przenoszeniu traumy z pokolenia na pokolenie, a tym samym budowała zaufanie między ludźmi i narodami, jak i pomagała w tworzeniu warunków dla trwałego pokoju. W związku z tym utworzenie nowego Komitetu ds. Wczesnej Interwencji Psychologicznej EMDR w Kryzysach i Katastrofach jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie reagowania na liczne kryzysy w Europie oraz logiczną konsekwencją doświadczeń i działań podejmowanych przez EMDR Europe w ostatnich latach.

 

W ubiegłych latach EMDR zostało uznane za podejście psychoterapeutyczne. Istnieje coraz większe naukowe uznanie dla jej pozytywnego wpływu na wiele zaburzeń psychicznych. Dzięki modelowi Adaptacyjnego Przetwarzania Informacji aktywnie uczestniczymy w zmianie perspektywy na rzecz transdiagnostycznego podejścia do zdrowia psychicznego opartego na traumie - przechodząc od "co jest z tobą nie tak?" do "co ci się przydarzyło”? Wykorzystywanie seksualne, fizyczne krzywdzenie i zaniedbywanie, przemoc w rodzinie i inne niekorzystne zdarzenia z dzieciństwa są głównymi czynnikami doświadczanymi przez dzieci, młodzież i dorosłych w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego, podczas gdy opinia publiczna i wielu decydentów politycznych ma tendencję do odwracania uwagi od tych poważnych kwestii.

 

Jako stowarzyszenia specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego informujemy zarówno polityków, jak i opinię publiczną o wszystkich kwestiach wpływających na zdrowie psychiczne. Jako stowarzyszenia terapeutów EMDR informujemy o korzyściach płynących ze stosowania terapii EMDR w szerokim zakresie zaburzeń. To właśnie robicie w swoich krajach i jest to wspólne zadanie, które podejmujemy na poziomie europejskim.

 

Komitet Wykonawczy rozpoczyna nowy rok z takim samym zaangażowaniem w dalszy rozwój terapii EMDR i budowania znaczenia EMDR Europe. Wiemy, że każdy z Was robi to samo w swoim otoczeniu.

 

Kontynuujemy nasze działania w lobby Parlamentu Europejskiego, we współpracy z ważnymi partnerami. Nasza strategia komunikacji zaczyna przynosić korzyści.

W tym noworocznym przesłaniu przesyłamy pierwszy z serii filmów, które pokażą, czym jest EMDR Europe. Pierwszy film przedstawia zmianę prezydencji i znaczenie posiadania większej liczby praktyków EMDR Europe. Wkrótce pojawią się kolejne filmy. Prosimy o udostępnienie tych filmów swoim członkom https://www.youtube.com/watch?v=ip7X5PcteQo

 

EMDR Europe jest również, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, połączone z innymi stowarzyszeniami regionalnymi. EMDR Global Alliance - Międzynarodowe Towarzystwo Terapii EMDR jest obecnie zarejestrowane i zrzesza poza EMDR Europe, także EMDR Afryka, EMDR Azja, EMDR Ameryka Południowa i Karaiby, a także EMDR Bliski Wschód - Afryka Północna / kraje arabskie, a EMDR Nowa Zelandia i EMDR Australia są członkami stowarzyszonymi. EMDR Global Alliance z dumą gromadzi krajowe i regionalne stowarzyszenia z całego świata, współpracując na rzecz rozwoju terapii EMDR i szanując każde stowarzyszenie regionalne jako równego partnera. Jesteśmy w trakcie opracowywania wspólnych kryteriów dla szkoleń trenerów, konsultantów i praktyków. Isabel Fernandez (Włochy) została pierwszą przewodniczącą Global Alliance, Andre Montero (Brazylia) wiceprzewodniczącym, a Reyhana Sedat (RPA) skarbnikiem.

 

EMDR Europe rozpoczyna ten Nowy Rok z silną nadzieją, że terapia EMDR będzie się nadal rozwijała w ramach demokratycznych, silnych i bezpiecznych struktur organizacyjnych, tak w Europie, jak i na świecie. Naszym celem jest również ciągłe wzmacnianie EMDR Europe jako synonimu jakości i wysokich standardów naukowych.

 

Życzę Polskiemu Towarzystwu Terapii EMDR udanego Nowego Roku, który przyniesie terapię EMDR o krok dalej, dla dobra społeczeństwa oraz zdrowia psychicznego ludzi wokół nas.

 

Z ciepłymi życzeniami szczęśliwego 2024 roku,

 

Olivier Piedfort-Marin Ph.D.

 

President

 

EMDR Europe Association