Powołanie przez EMDR Europe międzynarodowej Komisji wczesnej interwencji psychologicznej EMDR w przypadku kryzysów i katastrof (EEPICD – EMDR Early Psychological Intervention for Crisis and Disasters Committee)

Powołanie przez EMDR Europe międzynarodowej Komisji wczesnej interwencji psychologicznej EMDR w przypadku kryzysów i katastrof (EEPICD – EMDR Early Psychological Intervention for Crisis and Disasters Committee) / 22 stycznia 2024 r.


 

Czasy, w jakich obecnie żyjemy, nie są łatwe z uwagi na liczne konflikty, klęski żywiołowe i sytuacje kryzysowe w Europie i na świecie takie jak trwająca wojna w Ukrainie, atak terrorystyczny w Izraelu, wojna w Gazie, kryzys uchodźczy w Armenii, trzęsienie ziemi w Turcji, strzelanina na Uniwersytecie Karola w Pradze, nie zapominając o wielu konfliktach zbrojnych na całym świecie, które zmuszają tysiące uchodźców do podjęcia niebezpiecznej podróż w poszukiwaniu bezpieczeństwa w krajach europejskich. Wychodząc naprzeciw potrzebom wielu osób, które doświadczają traumy, EMDR Europe powołało międzynarodową Komisję wczesnej interwencji psychologicznej EMDR w przypadku kryzysów i katastrof (EMDR Early Psychological Intervention for Crisis and Disasters Committee). Ponieważ EMDR jest terapią traumy, czujemy potrzebę niesienia pomocy osobom dotkniętym konfliktami zbrojeniowymi czy klęskami żywiołowymi. Powołanie Komisji jest naturalną konsekwencją doświadczeń i działań podejmowanych przez EMDR Europe w ostatnich latach. Przewodniczącą Komisji została Andreea Apostol z Hiszpanii, a wśród członków znalazła się nasza Prezes Monika Szpringer. Jesteśmy dumni i serdecznie gratulujemy! Pozostali członkowie Komisji to Zuzana Čepelikova (Republika Czeska), Isabel Fernandez (Włochy), Asena Yurtsever (Turcja) i Serena Zucchi (Włochy).