ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE

ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE / 9 stycznia 2024 r.


 

ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE

 

Zarząd PTT EMDR zaprasza Członkinie i Członków na Zwyczajne Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Odbędzie się ono 23 marca 2024 r. w Warszawie w ADN Centrum Konferencyjne - Browary Warszawskie, ul. Grzybowska 56. Przewidywane rozpoczęcie o godz. 12:00.

 

Najważniejszym punktem zebrania będzie wybór władz (Zarządu) naszego Stowarzyszenia. Przedstawione zostaną też sprawozdania – merytoryczne i finansowe – z działalności PTT EMDR w 2023 roku.

 

Serdecznie zapraszamy!