Jak zostać członkiem PTT EMDR?

Aby zostać członkiem PTT EMDR należy spełnić trzy podstawowe kryteria:

 • Posiadać certyfikat ukończenia przynajmniej pierwszej części podstawowego, akredytowanego przez EMDR EUROPE, szkolenia EMDR.
 • Wypełnić deklarację członkowską i wysłać na adres sekretarz.pttemdr@gmail.com
  (pobierz deklaracja członkowska)
 • Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia złożonej deklaracji – opłacić składkę członkowską.

Składki członkowskie należy wpłacać na konto PTT EMDR:

Polskie Towarzystwo Terapii EMDR 86 1050 1012 1000 0090 8043 4351

Wysokość składek:

 • Składka roczna (płatna do 31 stycznia każdego roku); dodać informację „opłacanie składek w euro – według kursu euro NBP w pierwszym dniu roboczym stycznia danego roku) – 100,00 zł.
 • Składka dla osób przystępujących do PTT EMDR po 30 czerwca danego roku  – 50,00 zł.

Decyzję o przyjęciu w poczet członków Towarzystwa podejmuje Zarząd PTT EMDR.

Członkowie PTT EMDR mają prawo i możliwość:

 • korzystania z listy mailingowej PTT EMDR,
 • figurowania na Liście Terapeutów EMDR znajdującej się na stronie internetowej Towarzystwa,
 • uczestniczenia na preferencyjnych zasadach w organizowanych przez Towarzystwo (lub zaprzyjaźnione z nim organizacje) superwizjach, szkoleniach, sympozjach etc.
 • wsparcia ze strony bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek,
 • korzystania z darmowych szkoleń oraz seminariów organizowanych przez PTT EMDR,
 • korzystania z materiałów PTT EMDR lub udostępnianych przez PTT EMDR.
 • korzystania z forum EMDR

 

Mamy nadzieję, że wspólne działanie da nam większe możliwości zarówno rozwoju osobistego jak i upowszechniania wiedzy na temat terapii EMDR w Polsce.