O EMDR

PTT  EMDR – Polskie Towarzystwo Terapii EMDR
Eye Movement  Desensitization and Reprocessing – EMDR – nazwa ta najczęściej tłumaczona jest na język polski  jako „Terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych”  i choć nie jest to tłumaczenie w pełni adekwatne, to jak do tej pory nikt nie zaproponował niczego bardziej trafnego.

 

EMDR wydaje się być w tej chwili jedną z prężniej rozwijających się form psychoterapii, zyskującą równie wielu przeciwników co zwolenników.W samych Stanach Zjednoczonych Ameryki, skąd się wywodzi, liczbę terapeutów EMDR m ierzy się w dziesiątkach tysięcy. W Europie, zapewne ze względu na krótszą tradycję, jest ich około dziesięciu tysięcy.
EMDR jest terapią bardzo ustrukturalizowaną, łączącą w sobie elementy wielu podejść psychoterapeutycznych, jednak tym, co ją od tych podejść odróżnia, jest jej aspekt neurofizjologiczny. Osobą, która opracowała zasady terapii EMDR jest Francine Shapiro i to ona właśnie odkryła, iż szybkie i powtarzające się ruchy oczami wpływają na obniżenie się poziomu lęku doświadczanego przez osoby, które wcześniej przeżyły tragiczne, traumatyczne wydarzenia.
Dzisiaj, po ponad dwudziestu latach doświadczeń, coraz częściej tłumaczy się ową redukcję lęku jako efekt bilateralnej stymulacji mózgu, który można osiągnąć zarówno za pomocą ruchu gałek ocznych jaki i tappingu lub stymulacji dźwiękowej.

Przez cały ten okres powstało co najmniej kilka teorii, które starają się tłumaczyć proces jaki zachodzi podczas takiej stymulacji. Ponieważ jednak niezwykle trudno jest w pełni udowodnić  lub obalić taką teorię (jak większość teorii odnoszących się do procesów umysłowych zachodzących na poziomie neuronalnym), toteż do dziś żadna z nich nie uzyskała statusu jedynej słusznej…

Mamy nadzieję, że na tej stronie znajdziecie Państwo odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości dotyczących terapii EMDR. Postaramy się zamieszczać tu zarówno teorie aspirujące do naukowej podstawy EMDR, opisy badań i eksperymentów ale również rozmowy z psychologami, terapeutami, którzy wywodzą się zarówno z grona zwolenników jak i przeciwników tej terapii.