Podstawowe szkolenie EMDR_Część 2 – organizator: Fundacja VITAMELIUS

 

 

Termin szkolenia: cyklicznie kilka razy w roku

 

Lokalizacja: Warszawa

 

Zakres szkolenia: druga części szkolenia podstawowego skupia się głównie na podsumowaniu i poszerzeniu wiedzy uzyskanej w trakcie pierwszej części szkolenia, dotyczącej konceptualizacji i stosowania podstawowego protokołu EMDR oraz uwzględnieniu bardziej złożonych problemów typu: trauma złożona, uzależnienia, zaburzenia jedzenia, fobie etc.
Warsztat, na który Państwa zapraszamy, adresowany jest do wszystkich osób, które ukończyły pierwszą część podstawowego szkolenia EMDR, niemniej jednak w sposób szczególny zapraszamy te osoby, które rozpoczęły już swoją pracę terapeutyczną z wykorzystaniem terapii EMDR.
Ze względu na fakt, iż w trakcie szkolenia dość często będą czynione odniesienia do praktycznego wykorzystania przekazywanej wiedzy, terapeuci, którzy mieli okazję stosować w praktyce to, czego nauczyli się w trakcie części pierwszej, w znacznie pełniejszym stopniu będą w stanie skorzystać zarówno z rozszerzenia informacji, które uzyskali wcześniej, jak i tych zupełnie nowych, które będą odnosiły się głównie do specyficznych i niestandardowych sytuacji, spotykanych właśnie w codziennej praktyce terapeutycznej.

 

Prowadząca: Dr Marzena Olędzka, psycholog, psychoterapeuta, akredytowany trener EMDR

 

Całkowity koszt (brutto) szkolenia:  2 550,00 zł.

 

Zapisy i pełna informacja: https://vitamelius.org/szkolenia/