Dwudniowe szkolenie “EMDR w pracy z pacjentami ze spektrum autyzmu”

Polskie Towarzystwo Terapii EMDR zaprasza na dwudniowe szkolenie:


„EMDR w pracy z pacjentami ze spe
ktrum autyzmu”

 

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Zapraszamy do zapisów na listę rezerwową:

szkolenia.pttemdr@gmail.com   

prosimy o wpisanie w temacie maila “Lista Rezerwowa – EMDR w pracy z autyzmem”

 

 

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST WYŁĄCZNIE DO CZŁONKÓW PTT EMDR, MAJĄCYCH UREGULOWANE NALEŻNOŚCI WOBEC STOWARZYSZENIA

 

 

Prowadząca : Sherri Paulson

Termin szkolenia: 13-14 kwietnia 2024

Lokalizacja:

Centrum Konferencyjne ADN
Browary Warszawskie
ul. Grzybowska 56
Warszawa

Koszt uczestnictwa: 500 zł

Termin płatności: 15 marca 2024

 

Warunki Uczestnictwa:
  1. Uregulowane zobowiązania wobec PTT EMDR
  2. Wysłanie Karty Zgłoszenia
  3. Otrzymanie potwierdzenia przesłania zgłoszenia, informacji o szkoleniu i płatnościach
  4. Opłacenie kwoty stanowiącej koszt szkolenia na konto podane w przesłanym mailu
  5. Otrzymanie potwierdzenia rejestracji

 

 

Sherri Paulson: obecnie praktykuje w Ashland Medical Center Behavioural Health jako terapeuta traumy, specjalizujący się w problematyce wykorzystywania seksualnego oraz autyzmie i innych zaburzeniach neurorozwojowych. Sherri Paulson posiada również 7-letnie doświadczenie w nauczaniu, zdobyte po uzyskaniu licencji nauczycielskiej na Uniwersytecie Wisconsin w Madison. Swoje pierwsze szkolenie w zakresie EMDR odbyła w 1998 r. a w tej chwili jest Akredytowanym Konsultantem EMDRIA.

 

Jej podróż do świata autyzmu rozpoczęła się wraz z narodzinami siostrzenicy i jej późniejszą diagnozą zaburzenia autystycznego.

 

Od 1998 roku wykorzystuje EMDR w pracy z osobami z autyzmem. Po raz pierwszy efekty swojej pracy zaprezentowała na konferencji EMDRIA w 2003 roku, w Denver. Zaadaptowany protokół stosowania EMDR w pracy z osobami z autyzmem przedstawiła na konferencji EMDRIA w 2006 r. Prezentowała go protokół na konferencji EMDR Europe w Edynburgu w 2014 r., w Kanadzie i Brazylii w 2017 r. W jej ostatniej prezentacji na konferencji EMDRIA Minneapolis w 2016 r. wykorzystano badanie, mające na celu wykazanie skuteczności stosowania EMDR u osób z autyzmem, i wykazanie utrzymywania się efektów na przestrzeni czasu. Sherri Paulson prowadzi konsultacje na ten temat na całym świecie, a Protokół EMDR dostosowany do osób ze spektrum autyzmu został udostępniony terapeutom w 22 krajach na całym świecie i w Stanów Zjednoczonych.

 

Opis szkolenia:

 

EMDR i autyzm

Pierwotnie zalecano, aby terapii EMDR nie stosować u osób, u których zdiagnozowano zaburzenie ze spektrum autyzmem. Nie było żadnych dostępnych informacji mówiących o tym, jak w takich sytuacjach można wykorzystać terapię EMDR i jakie mogą być tego efekty.

Choć badania nad naturą autyzmu trwają od wielu lat, do tej pory efekty tych badań nie dają nam zbyt wielu dokładnych informacji.
Jednak niektóre z wyników pozwalają poczynić założenie, iż na poziomie neuronalnym istnieją pewne różnice między osobami ze spektrum
a pozostałymi, dlatego też wymagają one szczególnej uwagi i pewnych modyfikacji procedury, dzięki czemu będą mogły przetworzyć traumatyczne wspomnienia wykorzystując terapię EMDR.

Prace nad Protokołem EMDR dla osób ze spektrum autyzmu rozpoczęłam w 2003 r. i zakończyłam w 2007 r. Francine Shapiro, która uczestniczyła w pierwszej prezentacji tego protokołu, wyraziła zgodę na wprowadzone modyfikacje..

Przez wiele lat ta zmodyfikowana wersja pierwotnego Protokołu wykorzystywana była przez wielu terapeutów i dzięki temu przeszła swego rodzaju próbę czasu. Dwukrotnie poprawiany, w tej chwili Protokół do pracy z pacjentami ze spektrum autyzmu wykorzystywany jest na całym świecie.

Podczas tych warsztatów zostanie przedstawiony, krok po kroku, Protokół EMDR do pracy z autyzmem, zostaną zaprezentowane informacje na temat samego zaburzenia – autyzmu oraz sposoby korzystania z protokołu, który jest stosowany u osób w każdym wieku i na każdym poziomie funkcjonowania. Przedstawione zostaną również informacje i umiejętności, potrzebne do pracy z różnymi przejawami autyzmu, a także rozwiązywania problemów i przykłady przypadków.

 

Program:

 

Dzień 1, sobota: 10.00 – 17.30 (przerwa na lunch 13.00 – 14.30)

Spotkanie z autystycznym klientem.Zrozumienie protokołu i sposobu jego używania.Uczenie się umiejętności towarzyszenia temu.

 

Dzień 2, niedziela: 09.00 – 17.00 (przerwa na lunch 13.00 – 14.30)

Różne sytuacje i rozwiązywanie problemów – głównie w obszarze bezpieczeństwa.Pytania

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres:
szkolenia.pttemdr@gmail.com