Podstawy prawne dla psychoterapeutów

 

 

Termin szkolenia to: 30.10.2021 w godz. 10.00-14.00

 

W trakcie szkolenia  zostaną omówione podstawowe zagadnienia związane  z problemami natury prawnej  w pracy psychoterapeuty takie jak:

 • Tajemnica zawodowa psychologa
 • Psycholog jako świadek a tajemnica zawodowa
 • Psycholog jako biegły a tajemnica zawodowa
 • Psycholog i jego rola w postępowaniu karnym i cywilnym
 • Zakres pytań oraz możliwe do ustalenia przy pomocy biegłego
 • Prawny obowiązek denuncjacji oraz występowania w roli świadka albo biegłego
 • Kontrakt terapeutyczny
 • Warunki kontraktu
 • Dokumentacja w gabinecie psychologa i psychoterapeuty
 • Obowiązek i zasady prowadzenia dokumentacji
 • Ustawa o Ochronie zdrowia psychicznego
 • Opinia psychologa i psychoterapeuty w gabinecie prywatnym RODO

 

Po szkoleniu dla uczestników będą dostępne wzory niektórych dokumentów

 

Prowadzący: Monika Nowicka-Jasińska

Dyplomowany Coach  Akademii Coachingu C-People, w trakcie procesu międzynarodowej akredytacji na poziomie Associate Certified Coach (ACC) ICF , trener mentalny , prawnik oraz doktorantka  w Instytucie Nauk Prawnych w Polskiej Akademii Nauk. Jako aplikant adwokacki i prawnik pracowała dla dużych kancelarii adwokackich oraz realizowała  duże przedsięwzięcia inwestycyjne. Jest  absolwentką studiów podyplomowych z Prawa karnego skarbowego i gospodarczego oraz Prawa karnego materialnego i procesowego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła  liczne szkolenia z zakresu prawa, przeprowadzone przez Uniwersytet Warszawski, LexisNexis oraz Beck Akademia. Posiada specjalizację z Prawa Lotniczego przy akredytacji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Ukończyłam Akademię Rezydentów Rainbow Tours. Jest autorką książki „Kenia widziana moimi oczami” Autorka  publikacji z zakresu coachingu, mentoringu oraz psychologii dla portalu psychologiczno – coachingowego. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu prawa dla psychologów i psychoterapeutów