ITALIANISSIMA Organizacja Szkoleń zaprasza na  jednodniowe SZKOLENIE prowadzone  online:


„LECZENIE ZABURZEŃ ODŻYWIANIA ZA POMOCĄ TERAPII EMDR”

Szkolenie adresowane jest WYŁĄCZNIE do członków PTT EMDR

 

 

Prowadząca : Natalia Seijo

Termin szkolenia: 20.03.2021

Warsztaty adresowane są do członków PTT EMDR mających uregulowane wszelkie należności wobec Stowarzyszenia.

Warsztaty będą odbywały się w wersji online na  platformie ZOOM

Koszt uczestnictwa: 295,20 zł (240,00zł plus VAT)

Dokonanie płatności powinno nastąpić  do 01.03.2021

 

Warunki Uczestnictwa:
  1. Wysłanie Karty Zgłoszenia. Link do Karty:
  2. Otrzymanie potwierdzenia przesłania zgłoszenia, informacji o szkoleniu i płatnościach
  3. Opłacenie kwoty stanowiącej koszt szkolenia na konto podane w przesłanym mailu
  4. Otrzymanie potwierdzenia rejestracji wraz z materiałami i linkiem do logowania

 

Opis Szkolenia:

 

 

Prowadząca – Natalia Seijo

 

Natalia Seijo jest psychologiem i psychoterapeutą specjalizującym się w zaburzeniach odżywiania, zaburzeniach psychosomatycznych, traumie złożonej i dysocjacji. Jest kierownikiem przychodni, którą założyła 21 lat temu w północnej Hiszpanii. Jest konsultantem i facylitatorem EMDR Europe. Prowadzi międzynarodowe warsztaty z zakresu zaburzeń odżywiania i zaburzeń psychosomatycznych. Jest również współkierownikiem studiów magisterskich z zakresu zaburzeń odżywiania na Universidad complutense de Madrid oraz wykładowcą w module zaburzeń odżywiania i zaburzeń psychosomatycznych w ramach EMDR Master na Uniwersytecie UNED w Hiszpanii.

 

Cele szkolenia:
  1. Uczestnicy będą w stanie zrozumieć pracę na każdym etapie terapii EMDR z osobami z zaburzeniami odżywiania;
  2. Uczestnicy będą w stanie zrozumieć znaczenie przywiązania, traumy i dysocjacji w zaburzeniach odżywiania;
  3. Uczestnicy będą w stanie konceptualizować i porządkować plan leczenia u osób z zaburzeniami odżywiania;
  4. Uczestnicy będą w stanie identyfikować „Odrzucone Ja”. Praca ze zniekształceniem obrazu ciała.

 

Treści poruszane na szkoleniu:

Fazy terapii EMDR zostaną opracowane w celu opisania pracy w każdej fazie z osobami z zaburzeniami odżywiania.

Funkcja przywiązania, traumy i dysocjacji w zaburzeniach odżywiania. Znaczenie pracy z nimi w celu zwiększania skuteczności  terapii.

Stosowanie terapii EMDR w celu złagodzenia mechanizmów obronnych i narracji.

Interwencja dotycząca zniekształcenia obrazu ciała przy użyciu protokołu Odrzuconego Ja.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres: italianissima.szkolenia@gmail.com

 


 

KARTA ZGŁOSZENIA

Po wypełnieniu i kliknięciu „wyślij” ,otrzymają Państwo potwierdzenie wysłania Karty Zgłoszenia a następnie mail z informacją dotyczącą rejestracji na szkolenie wraz z materiałami i linkiem do szkolenia.

Szkolenie adresowane jest wyłącznie do członków PTT EMDR, którzy mają uregulowane wszelkie należności wobec Stowarzyszenia.taknie


taknie

Zgłaszam swój udział w jednodniowym szkoleniu prowadzonym przez Natalię Seijo

TYTUŁ SZKOLENIA TERMIN
Leczenie zaburzeń odżywiania za pomocą terapii EMDR 20.03.2021r.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu : 295,20 zł (240,00zł plus VAT)
płatne do 01.03.2021


Kontakt