ITALIANISSIMA Organizacja Szkoleń zaprasza na  jednodniowe SZKOLENIE prowadzone  online:


„Rany duszy, ból ciała – EMDR w terapii zaburzeń psychosomatycznych i bólu”

Szkolenie adresowane jest WYŁĄCZNIE do członków PTT EMDR, mających uregulowane należności wobec Stowarzyszenia

 

 

Prowadząca : Dr Elisa Faretta

Termin szkolenia: 24.04.2021

Warsztaty będą odbywały się w wersji online na platformie ZOOM.

Koszt uczestnictwa: 295,20 zł (240,00zł plus VAT)

Dokonanie płatności powinno nastąpić  do 02.04.2021

 

Warunki Uczestnictwa:
 1. Wysłanie Karty Zgłoszenia
 2. Otrzymanie potwierdzenia przesłania zgłoszenia, informacji o szkoleniu i płatnościach
 3. Opłacenie kwoty stanowiącej koszt szkolenia na konto podane w przesłanym mailu
 4. Otrzymanie potwierdzenia rejestracji wraz z materiałami i linkiem do logowania

 

 

Elisa Faretta – psycholog i psychoterapeuta, dyrektor Center for Studies and Research PIIEC (Integrated Imaginative Body Expression Psychotherapy), konsultant, facylitator, ekspert w dziedzinie psychosomatyki, hipnozy Ericksonowskiej, technik wyobraźni, EMDR i psychotraumatologii. Zgodnie z podejściem EMDR bada i promuje integrację różnych technik terapeutycznych w warunkach klinicznych. Wykładowca w Szkole Specjalizacji Psychoterapii Psychosomatycznej Instytutu Medycyny Psychosomatycznej w Mediolanie. Publikuje prace naukowe i koordynuje badania z zakresu psychoterapii i interdyscyplinarności. Na zlecenie EMDR Italy zrealizowała wieloośrodkowy projekt badawczy z zakresu psychonkologii, którego wyniki zostały opublikowane w 2016 roku w Journal of EMDR Practice and Research. Stworzyła i zorganizowała Centrum Psychoterapii EMDR Zaburzeń Psychosomatycznych i Chorób Onkologicznych. Autorka książek: “EMDR e psicosomatica. Il dialogo tra mente e corpo” (“EMDR i psychosomatyka. Dialog między umysłem a ciałem”), “Trauma e malattia. L’EMDR in psiconcologia” (“Trauma a choroba. EMDR w psychoonkologii”).

 

Opis szkolenia:

Sukcesywne przezwyciężanie dualizmu umysłu i ciała kieruje psychoterapeutów zajmujących się zaburzeniami psychosomatycznymi i poważnymi chorobami organicznymi w stronę coraz bardziej zintegrowanego rozumienia osoby i jej funkcjonowania, z myślą o ciele z jego językiem i symboliką związanymi z chorobą. W związku z tym ważne jest, aby klinicyści mieli na uwadze wspólny i przekrojowy aspekt tego stanu złego samopoczucia, a mianowicie ból przewlekły. Ból może stanowić „traumę samą w sobie” i mieć silny wpływ na życie pacjentów na wielu poziomach, utrudniając możliwość kontaktu i przetwarzania związanych z nim traumatycznych i emocjonalnych stanów. Badania z zakresu psycho-neuroimmunoendokrynologii (PNEI) wykazały, jak trauma „wyzwala” układ odpowiedzi zapalnej i często powoduje zmiany w funkcjonowaniu struktur neuroendokrynnych i ośrodkowego układu nerwowego. U pacjentów z zaburzeniami psychosomatycznymi i poważnymi chorobami organicznymi już dawno rozpoznano istotny związek między chorobą a wydarzeniami traumatycznymi „T” i „t”, w szczególności z wczesnymi negatywnymi doświadczeniami (ACE) i przewlekłym stresem oraz znaczenie traumy międzypokoleniowej.

Z tego punktu widzenia psychoterapia EMDR, uznana przez WHO za zalecane leczenie PTSD, jest podejściem potwierdzonym naukowo, które jest interesujące i skuteczne w leczeniu szerokiej gamy zaburzeń somatycznych. Zastosowanie podejścia EMDR, dzięki jego potencjałowi do wytwarzania bodźców do naturalnego procesu gojenia w mózgu, może dawać, nawet przy ww. schorzeniach, możliwość ponownego przetworzenia wszystkich czynników wywołujących stres, zarówno tych aktualnych (ból, bezsenność itp.) ja i tych związanych z przeszłymi sytuacjami (wypadki, znęcanie się, żałoba, separacja, inne choroby, itp.) lub z obawami i lękami dotyczącymi przyszłości pod względem zapewniania reakcji adaptacyjnych.

Na tym warsztacie zilustrujemy, jak zastosować EMDR w leczeniu zaburzeń psychosomatycznych i bólowych według modelu AIP. Opisane zostaną wytyczne do zbierania danych, konceptualizacji przypadku do sformułowania planu terapeutycznego, zgodnie z 8 fazami interwencji według modelu trójpłaszczyznowego. Przedstawione zostaną niektóre techniki przygotowujące i ułatwiające pracę kliniczną w obszarze psychosomatyki, mające na celu lepsze przygotowanie pacjenta do zrozumienia problemu psychosomatycznego i pomocy mu w połączeniu i ponownym przetworzeniu wydarzeń leżących u podstaw objawów i dyskomfortu emocjonalnego, oraz wydarzeń związanych ze stresującymi i traumatycznymi doświadczeniami życiowymi, z prezentacją wybranych przypadków klinicznych.

 

Program:

9.00-13.00 (przerwa kawowa od 10.45 do 11.15)

 • Klasyfikacja zaburzeń psychosomatycznych i bólu: główne teorie
 • Rola stresu i traumy w zaburzeniach psychosomatycznych i bólu
 • Neurobiologia chorób psychosomatycznych a stan badań
 • Ciało i jego język w psychoterapii
 • Protokół EMDR do leczenia stanów psychicznych związanych zaburzeniami psychosomatycznymi – zbieranie danych, konceptualizacja przypadku

13.00-14.00 przerwa obiadowa

14.00-17.00 (przerwa kawowa od 15.30-16.00)

 • Przygotowanie do terapii zgodnie z fazami protokołu EMDR
 • Protokół EMDR faza po fazie
 • Prezentacja leczenia bólu, technik wzmacniania zasobów i stabilizacji psychosomatycznej
 • Techniki radzenia sobie z niektórymi mechanizmami obronnymi i blokadami
 • Przedstawienie dwóch przypadków klinicznych

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres: italianissima.szkolenia@gmail.com

 


 

ITALIANISSIMA Organizacja Szkoleń

KARTA ZGŁOSZENIA

Po wypełnieniu i kliknięciu „wyślij” ,otrzymają Państwo potwierdzenie wysłania Karty Zgłoszenia, a w późniejszym terminie materiały wraz z linkiem do szkolenia.

SZKOLENIE JEDNODNIOWE PROWADZONE ONLINE:

RANY DUSZY, BÓL CIAŁA - EMDR W TERAPII ZABURZEŃ PSYCHOSOMATYCZNYCH I BÓLU

Szkolenie adresowane jest wyłącznie do członków PTT EMDR, którzy mają uregulowane wszelkie należności wobec Stowarzyszenia.taknie


taknie

Zgłaszam swój udział w jednodniowym szkoleniu prowadzonym przez Elisę Farettę

TYTUŁ SZKOLENIA TERMIN
Rany duszy, ból ciała - EMDR w terapii zaburzeń psychosomatycznych i bólu 24.04.2021r.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu : 295,20 zł (240,00zł plus VAT)
płatne do 02.04.2021


Kontakt