Szkolenia organizowane pod patronatem PTT EMDR

REKOMENDACJE dotyczące Szkolenia Podstawowego

Uwzględniając wytyczne EMDR Europe, PTT EMDR rekomenduje poniższe kryteria, dotyczące uczestnictwa i organizacji Szkolenia Podstawowego:
- Szkolenie Podstawowe winno być organizowane w formie „in vivo"
- Uczestnikami Szkolenia Podstawowego część pierwsza mogą być jedynie psychoterapeuci, którzy ukończyli czteroletnią szkołę w innym podejściu psychoterapeutycznym albo psychologowie albo psychiatrzy. Wszyscy uczestnicy Pierwszej Części Szkolenia Podstawowego powinni również mieć przynajmniej dwuletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej.

Warunkiem udziału w drugiej części szkolenia podstawowego jest obowiązek odbycia 10 godzin SUPERWIZJI DYDAKTYCZNEJ.