Archiwum SzkoleńSzkolenia organizowane pod patronatem PTT EMDR

ZASTOSOWANIE EMDR W PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ – POZIOM II

Leczenie zaburzeń odżywiania za pomocą terapii EMDR

Uwalnianie od traumy transgeneracyjnej poprzez EMDR

Cykl mistrzowskich szkoleń w terapii EMDR z dziećmi

Podstawowe szkolenie EMDR Część 2 – organizator E-psyche

Terapia EMDR – praca z ofiarami przemocy domowej

ZASTOSOWANIE EMDR W PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ – POZIOM I

Praca z głosami i zdysocjowanymi częściami

Wydarzenia traumatyczne a choroba: EMDR w psychoonkologii

EMDR w zaburzeniach osobowości – narcystycznym, borderline, antyspołecznym

Wstyd: od Kopciuszka wśród emocji do myśli przewodniej pracy z traumą z zastosowaniem EMDR

Terapia EMDR, indywidualna i grupowa, w pracy z napadami paniki, z agorafobią i bez: od teorii do praktyki klinicznej

Podstawowe szkolenie EMDR część 2 organizator E-psyche

Praca kliniczna z systemami motywacyjnymi: konceptualizacja przypadku i plan terapeutyczny

ZASTOSOWANIE EMDR W PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ – POZIOM II

ZASTOSOWANIE EMDR W PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ – POZIOM I

Podstawowe szkolenie EMDR_Część 1 w Katowicach – organizator E-psyche

TERAPIA EMDR W ZABURZENIACH DEPRESYJNYCH: TRUDNOŚCI ZWIĄZANE Z DOŚWIADCZENIAMI SEPARACJI I ZANIEDBANIA W DZIECIŃSTWIE, ZABURZENIE DWUBIEGUNOWE – organizator: Italianissima

EMDR w pracy z parami

EMDR w leczeniu depresji: podstawy kliniczne

Terapia EMDR w sytuacjach kryzysowych i pracy z grupą: zastosowania i protokoły

Rany duszy, ból ciała – EMDR w terapii zaburzeń psychosomatycznych i bólu

Leczenie zaburzeń odżywiania za pomocą terapii EMDR

EMDR w terapii zaburzeń dysocjacyjnych – Podejście Progresywne